صفحه شخصی حجة الاسلام شیخ محمد رحیمی                           

صفر 1398                                                                                                             محرم  1398     

 

                        

  رمضان 1398                                                                                                             محرم  1397    


قسمت اول :

 

 

قسمت دوم :

1. چقدر برای زندگی مشترک آماده ای؟

 

2. محبوب ترین بنا نزد خداوند

 

3.اگر ساختمان زندگی مشترک فرو بریزد

 

4.محبوب ترین بنا در نزد خداوند

 

5.معنویت در زندگی مشترک

 

6. ازدواج یعنی نزدیک شدن دو قلب به یکدیگر

 

7. ازدواج معماری عشق و محبت است.

 

8.عشق ، محبت و گذشت در زندگی مشترک

 

9. تعامل عاشقانه در زندگی مشترک

 

10. عشق پایدار

 

11.مراقبت از عشق پایدار

 

12. راه رسیدن به عشق پایدار

 

13. زندگی یعنی توانائی عشق ورزیدن

 

14. هماهنگی و همکاری در زندگی مشترک

 

15. ادب در زندگی مشترک

 

16. ادب در گفتار و رفتار

 

17. تکریم همسر

 

. کنترل و حفظ زبان در تعاملات

 

19. مهارت خوب سخن گفتن

 

20. خوب سخن گفتن یک هنر است.

 

21. با هم با ادب رفتار کنیم !

 

22. رعایت ادب در رفتار

 

23. خطاب نیکو

 

24. استفاده از کلمات زیبا و مناسب

 

25.مصادیق احترام به همسر

 

 

 26. قدردانی از زحمات

 

27. دفاع از شخصیت و حقوق یکدیگر


28. خوبی های همسرمان را ببینیم


29. اختلاف نظر در زندگی مشترک طبیعی است .

 

30. جرأت عذرخواهی و پذیرش اشتباه

 

31. بخشش خطاهای شریک زندگی

 

32. هنر تغافل


33. صبر و بردباری

 

34. تحمل و بردباری در معماری زندگی

 

35. گذشت در برابر رفتار اشتباه

 

36. وجود معنویت در زندگی مشترک

 

37. سریعاً موضع گیری نکنیم


38. افزایش محبت و صمیمت بین زوجین

 

39. نکات مهم در انتقاد از رفتار همسر

 

40. حسن ظن داشته باشیم

 

41. مراتب قدردانی و تشکر

 

42. انتقاد نسب به رفتار و افکار همسر

 

43. مهارت نقد کردن